Stavební materiály - sádrokarton

Stavební materiály - sádrokarton

Obvodové kovové konstrukční profily příčky UW jsou přípevněny k podlaze. Svislé profily CW připevníme ke stěně. Stejně postupujeme i na stropě. Profily CW se nasunou do vodorovných profilů UW.  CW a UW profily vzájemně nespojujeme, znamená to, že svislé profily zůstávají volně nasunuty. Hotovou konstrukci obkládáme sádrokartonovými deskami. Pokud je to možné, používáme sádrokartonové desky celé. Potřebujeme-li je zkrátit, použijeme odlamovací nůž. Po opláštění sádrokartonem z jedné strany provedeme příslušné instalace (např. elektrické rozvody), vložíme minerální izolaci a připevníme sádrokartonové desky z druhé strany konstrukce. Desky se připevňují pouze ke svislým profilům CW, a to samořeznými šrouby. Do vodorovných profilů UW nešroubujeme. Zpevníme rohy a vnitřní kouty. Po dokončení opláštění zatmelíme spáry mezi deskami sádrovým spárovacím tmelem, do kterého vložíme skelnou pásku. Nezapomeneme zatmelit hlavičky šroubů a rohy. Po zaschnutí přetmelíme pro lepší stupeň jakosti. Můžeme provést dále celoplošné přetmelení pastovým tmelem či souvislou tenkou vrstvou vhodného tmelu.
Podrobný postup najdete zde.